Pædagogik

Pædagogisk grundlag og læreplan.

Vi er på en pædagogisk Udviklingsrejse, som er måden hvorpå vi i Høje-Taastrup Kommune rejser igennem læreplanen - ved løbende at fordybe os i vigtige elementer - som for eksempel børnesyn, leg og forældresamarbejde.

Vi arbejder ud fra de tre fælles værdisætninger:

  • Vi har høje ambitioner for alle børn - alle har talenter og ressourcer.
  • Vi understøtter udviklingen af livsglade, engagerede og nysgerrige børn, der er medskabere af deres liv.
  • Børn har ret til kontinuerlig læring i legende, demokratiske fællesskaber.

I Taastrupvang ser vi nysgerrighed som drivkraft og grundlag for udvikling. Det er igennem vores nysgerrighed, at vi får adgang til os selv, hinanden og verden. Ved at have en undersøgende hvad-nu-hvis-tilgang finder vi ud af, hvad der er muligt, skaber nye muligheder, idet vi opdager, opfinder og erfarer os selv og verden. De voksne undersøger og ser verden på ny sammen med børnene, frem for at have en bedrevidende tilgang til verden.

Det socioemotionelle og sproglige

I Høje Taastrup kommune arbejder vi med ”Lange, Autentiske, Hands-On, Projektbaserede Læringsforløb” - også kaldet LAHOPL.  Det gør vi, fordi vi tror på, at det er vigtigt at kunne bruge den viden fra dagen før, når man kommer i institutionen igen. Det er også vigtigt, at børn får autentiske oplevelser, som understøtter så mange sanser som muligt.

I Taastrupvang arbejder vi tematisk, og det, som vi er optagede af breder vi ud over hele dagen. Vi er nysgerrige på børnenes initiativer, og derfor inddrager vi løbende børnenes perspektiver i planlægning, udførelse og evaluering af vores tematiske projekter og læringsmål.

Vi strukturerer hverdagen i mindre grupper, som skaber rum for at se og høre det enkelte barn samt møde det, hvor det er.

Vi arbejder i de tre læringsrum (hvor vi går foran - ved siden af - og bagved barnet), da vi ønsker at tage udgangspunkt i børnenes interesser og perspektiver, men også vil åbne (ukendte) verdener op for børnene.

Sådan arbejder vi med:

Luk alle
Udfold alle
Tegnet frise af forskellige situationer med børn i leg