Forældresamarbejde

Samarbejde, bestyrelse og kontaktforældre.

Vi ønsker en god og åben dialog med jer forældre. Derfor er det væsentligt, at vi giver hinanden de informationer, der betyder noget for barnets dag og trivsel.

Er der vigtig information fra dagen, som er væsentlig for jer at vide, får i selvfølgelig besked herom. Er den faste voksne gået hjem, videregives eventuel information til de medarbejdere, der er til stede om eftermiddagen, så de kan informere jer.

Vi bestræber os på at give jer nogle billeder af jeres barns hverdag, ligesom vi er interesserede i at høre om det, der fylder i jeres liv. Det gør, at vi bedre kan møde jeres barn, der hvor det er lige nu. I fællesskab kan vi skabe de bedste betingelser for jeres barns trivsel og udvikling.

Dog har vi også en travl hverdag, hvor de børn, der er omkring os, har brug for vores opmærksomhed. Derfor opfordrer vi til, at I kommer til os, hvis der er noget, som I har brug for, at vi skal tage hånd om - eller hvis der er ting, I undrer jer over eller er usikre på.

Vi bruger AULA som kommunikationsplatform mellem dagtilbud og hjem. Her kan man orientere sig om stort og småt - ligesom I har mulighed for at give os korte beskeder.

Hvis jeres barn ikke kommer på grund af fridage, ferie, sygdom eller lignende, skal der gives besked på AULA. Har jeres barn været fraværende i kortere eller længere tid, skal I huske at orientere jer om eventuelle aktiviteter, ture og mødetider.

Vi afholder årlige samtaler med forældre om jeres barns trivsel og udvikling. Derudover holder vi samtaler efter behov. Det er vigtigt for jeres børn, at vi har en god kommunikation. Der er ingen spørgsmål eller undren, der er for lille. I må altid komme og stille spørgsmål ved vores praksis, så vi kan forklare, hvorfor vi gør, det vi gør. I gør os klogere på vores praksis set med forældreøjne, og derfor kan I også være med til at gøre os endnu dygtigere til vores arbejde, når I kommer til os med jeres undren.

Sådan samarbejder vi med forældrene

Luk alle
Udfold alle
Tegnet frise af forskellige situationer med børn i leg