Profil.

De pædagogiske værdigrundlag i vores børnehus

 

I Taastrupvang vil vi gerne repræsentere et menneskesyn som bygger på grundlæggende værdier som demokrati, ligeværdighed & fordomsfrihed.

Det betyder i praksis, at børnene skal have indflydelse på deres hverdag, at de skal mødes med anerkendelse, nærvær & indlevelse & at de voksne i huset ikke er forudindtagede i mødet med børnene & deres forskellige vilkår.

Børn spejler de voksnes adfærd & lærer af vore handlinger. Derfor skal de voksne foregå med det gode eksempel. Det betyder f.eks. at de voksne ikke råber af hverken hinanden eller af børnene eller er ironiske & nedladende i deres måde at kommunikere på.

Børn er forskellige & har også forskellige behov, derfor behandler vi ikke alle børnene ens & har meget få generelle regler.

 

Taastrupvang er et børnehus, der består af børn, familier & medarbejderer fra forskellige kulturer.

Vi oplever vores forskelligheder som en styrke og lægger vægt på, at børnene & de voksne opbygger viden om & fordomsfrihed over for hinanden.

 

Vi lægger vægt på:

 • At alle,- både børn, forældre og ansatte føler sig velkomne.
 • At det er sjovt og udviklende at gå i Børnehuset Taastrupvang.
 • At skabe et miljø, der bygger på tillid, tryghed og omsorg.
 • At alle børn bliver mødt af empatiske, anerkendende & nærværende voksne.
 • At dagligdagen & det pædagogiske arbejde tager udgangspunkt i det enkelte barns behov & udvikling.
 • At alle børn i Taastrupvang får mulighed for at udfolde sig gennem leg & fantasi.
 • At børnene får mulighed for at udvikle både personlige & sociale kompetencer.
 • At børnene gennem inddragelse i institutionens aktiviteter & de daglige gøremål har medindflydelse.
 • At børnene opmuntres til at være selvhjulpne i forhold til f.eks. at tage tøj af/på, spise selv m.m.
 • At børnene gennem dialog & aktiviteter udvikler sprog & sprogforståelse.
 • At børnene gennem naturoplevelser & andre aktiviteter får en viden om den verden de er omgivet af.
 • At børnene bliver bevidste om sig selv, deres krop, evner & grænser gennem bevægelse & motoriske udfordringer.
 • At børnene på tværs af alder & børnegrupper får mulighed for at dyrke venskaber & skabe nye.
 • At rammerne lægger op til at passe på legetøjet, huset & legepladsen.
 • At skabe et miljø hvor normer & værdier er tydelige.
 • At man trygt kan udtrykke alle sine følelser,- både de positive & negative.
 • Alle,- både store 6 små, bliver imødekommet på en positiv måde. Alle skal ses & føle sig velkomne.
 • Der skal være tid til snak med forældrene & tid til at have fokus på det enkelte barns behov.
 • Kulturen i Taastrupvang skal udstråle glæde, godt humør & liv.
 • Gennem de daglige aktiviteter, skal børnene udfordres & opmuntres.