Børn og medarbejdere

Børn i Taastrupvang

Taastrupvang er en integreret daginstitution som er normeret til 62 enheder & pt. har vi en overbelægning op til 82 enheder.

Vi har 1 vuggestuegruppe, 1 mellemgruppe & 1 børnehavegruppe. Vi har børn i alderen 0-6 år.

 

Børnene er fordelt på tre stuer & det er her de som udgangspunkt har deres faste base med faste voksne.

Taastrupvang er et hus med åbne døre, vi arbejder meget på tværs af stuerne og i mindre aldersopdelte grupper.

  

Personalet i Taastrupvang

I Taastrupvang er vi 12 - 15 medarbejdere. Alt lige fra pædagoger, pædagogmedhjælpere, studerende, rengøring, køkkenassistent, job & løntilskud & vikarer.