Velkomstfolder

Hej med jer – og velkommen til Børnehuset Taastrupvang

 

Taastrupvang er en kommunal integreret daginstitution med cirka 45 børn i alderen 0-6 år.  Vi har beliggenhed nært et større boligområde i hjertet af Taastrup og har den skønneste beliggenhed tæt ved grønne områder og Selsmosesøen. Vi er tæt på offentlig transport og i vores dagligdag gør vi meget brug af de forskellige muligheder vi har i nærmiljøet.

 

Vores hus er dejlig stort og vi har en fantastisk legeplads som vi er meget glade for. Vi har 3 stuer og lige nu er der 1 vuggestuegruppe, 1 mellemgruppe & 1 børnehavegruppe.

 

Børnehuset Taastrupvang

Selsmosestræde 4

2630 Taastrup

43 35 32 42

 

Pædagogisk leder – Christina Korup Dahl

E-mail – Taastrupvang@htk.dk

Hjemmeside – www.Taastrupvang.htk.dk

 

Åbningstid: Mandag - torsdag: kl. 6.30 - 17.00. Fredag: kl. 6.30 til 163.0.

 

 

Taastrupvang har vi i det daglige fokus på og kan tilbyde

 • Et dejligt børnehus hvor respekt, omsorg og udvikling er bærende værdier.
 • Et spændende børnemiljø med glade & aktive børn.
 • Positive og engageret personale med en høj faglighed.
 • Et tæt samarbejde i hele huset hvor vi i hverdagen bestræber vi os på at aldersopdele børnene i mindre grupper.
 • Vi prioriterer ude & natur højt i al slags vejr & vi kan ikke love jer rene børn retur.
 • At dokumentation i form af billeder & dagbog har høj prioritet i vores dagligdag.
 • Et anerkendende og omsorgsfuldt børneliv.
 • Det nære og respektfulde forældresamarbejde.
 • At vi vægter børns relationer og deres leg meget højt.
 • Derudover er vores mål at skabe udviklings- & læringsmuligheder indenfor de 6 lovbestemte temaområder.

Vores overordnede pædagogiske målsætning

Vores overordnede mål er at give det enkelte barn mulighed for at udvikle sig til et helt menneske. Det vil sige - at have en alsidig personlighedsudvikling, så det bliver til et aktivt, socialt og skabende væsen, der kritisk vil tage del i de samfundsmæssige forhold og forstå nødvendigheden af, at vi skal have et samfund, der bygger på de menneskelige og miljømæssige værdier.

 

Indkøring af barnet

Når I har fået en plads tilbudt hos os i Taastrupvang vil jeres barn modtage et velkomstbrev, hvor vi inviterer jer ned til en rundvisning og en snak om hvordan vi bedst muligt får en god indkøring for barnet.

 

Når barnet starter i vores børnehus, vil det forgå på følgende måde:

 • Alle – både store og små vil tage godt imod jer og byde jer velkommen.
 • Vi vil informere jer om praktiske ting mht. garderobe, tøj, mad og lign.
 • I skal give os beskeder om eventuelle specielle behov vedrørende barnet.
 • I vil få udleveret et grønt kartotekskort som skal udfyldes.

Aflevering & afhentning

Når barnet afleveres, er det vigtigt, at I husker at sige farvel til personalet, så både barnet og de voksne ved, at I er gået. Det sammen gælder når barnet bliver afhentet. På den måde ved vi at barnet er blevet hentet, at der bliver videregivet eventuelle beskeder bliver og vi kan strege det i vores daglige kalender.

 

Ligeledes er det er vigtigt at give personalet besked om andre kommer og henter barnet, ellers bliver det ikke udleveret……

 

Vi henstiller til, at I overholder huset lukketider, så personalet kan gå til tiden.


 

Dagligdagen

I Taastrupvang bestræber vi os på at lave pædagogiske aktiviteter i mindre grupper, hvor børn og voksne finder sammen på tværs i huset. Den primære base er dog stadig egen stue, men vi lægger vægt på at børnene skaber relationer på tværs af stuerne og selv kan vælge deres legekammerater.

Hvis vi har planlagt ture ud af huset, vil der altid hænge en ”turseddel” på barnet plads, eller I vil blive kontaktet pr. telefon. Nogle gang byder dagen også til at vi kan tage på spontane ture ud af huset, men der vil altid være nogle tilbage i huset, hvis I lige præcis den dag vil komme senere.


 

Ved husets arrangementer vil der være opslag ved indgang. eller I vil få en indbydelse.

 

Børnenes sovetider står på stuerne.

 

Lukkedage

Taastrupvang er lukket 23/12 til 1/1. og altid fredagen efter Kr. Himmelfartsdag og altid Grundlovsdag.

 

De tre dage før påske er lukkedage, som er lagt ud i vores eget område. Det vil sige, at dit barn kan blive passet, hvis I ikke har andre muligheder - vi ved hvilken institution, der holder nødåbent, men vi kan aldrig garanterer, at der er personale fra Taastrupvang.


 

Måltiderne i Taastrupvang

Taastrupvang har en fælles kostpolitik for hele huset og vi prioriterer økologisk i det omfang økonomien tillader det.

 

Børnehavebørn skal som det eneste medbringe en madkasse m. navn som indeholder en grov og sund frokost og alle vuggestuebørn er på fuld kost hele dagen.

 

Vi serverer drikkevarer til hele dagen og henstiller til at der hverken er drikkevarer eller produkter med hjemmefra – i madkassen som indeholder sukkerholdige produkter.

Vi tilbyder morgenmad fra klokken ca. 6.30. til 8.00. Her er der mulighed for at jeres barn kan få sund og varieret morgenmad og det er både for vuggestue- og børnehavebørn. Vi henstiller til at børnene spiser den morgenmad vi tilbyder og ikke medbringer morgenmad/produkter hjemmefra.

I løbet af formiddagen bliver der for vuggestuebørnene serveret et lille mellemmåltid og ca. klokken 11.00 er der frokost – madplan hænger i indgangsparti.

I børnehaven spiser børnene deres medbragte madpakker hertil. 

 

I Taastrupvang tilbydes alle børn en varieret og sund eftermiddagsmad. Det kan være alt lige fra grød, suppe, salat, rodfrugter, hjemmebag, frugt og grøntsager.

Sovebørn

I forlængelse af huset har vi en liggehal hvor alle husets klapvogne, barnevogne og krybber står.

 

Som udgangspunkt bliver vuggestuebørnene puttet her og kørt ud i den friske luft på legepladsen, når det passer ind i deres soverytme. De bliver af sikkerhedsmæssige årsager spændt fast i godkendte seler og der vil altid være babyalarm når der er sovebørn.

 

De største vuggestuebørn og eventuelle børnehavebørn sover indenfor på madrasser.

 

Sutterne i vuggestuen bliver kogt hver dag.

 

Skiftetøj

I Taastrupvang er vi ude i al slags vejr, derfor er det vigtigt at barnet har tøj med til både koldt og vådt ude vejr. Vi opfordre jer til at skrive navn i barnets tøj, så kan vi bedre holde rede i, hvis der hvis.

 

Det er en god ide, at give barnet noget tøj på i institutionen, som det kan ”røre sig i” og som også må blive beskidt. Husk også at lægge skiftetøj, samt hjemmesko med navn i. Desuden ser vi gerne, at der ikke er snore i barnets tøj – ellers tager vi snorene ud.

Fridag, ferie eller sygdom

Holder barnet ferie, fridag eller er syg - er det vigtigt i giver huset besked.

 

Syge børn

I Taastrupvang passer vi ikke syge børn – det er et forældreansvar. Hvis jeres barn bliver syg i institutionen, ringer vi til jer på arbejdspladsen eller hjemme, så I hurtigst muligt kan komme og hente.

 

I vil blive kontaktet hvis vi vurderer at barnets almene tilstand ikke er god. I tilfælde af kronisk sygdom, kan vi give medicin, ellers ikke.

 

Private vogne og cykler

Private cykler og klapvogne kan stilles og låses fast uden foran huset.

Legetøj

Vi kan tilbyde massere af legetøj, materialer og aktiviteter i huset, men nogle gange er det tryghed og glæde for barnet, at medbringe noget legetøj hjemmefra. Personalet i huset vi ikke tage ansvaret for det, så det medbringes på eget ansvar. Hvis det skaber for mange konflikter, må vi nogle gange lægge det ud på barnets plads.

Legeplads

Vi synes jo at vi har byens bedste beliggenhed – vi har direkte udsigt ned til Selsmosen, som har et rigt fugleliv. Vi har direkte adgang til grønne arealer og fodboldbaner, vi er omringet af en kastanjeallé og gennem hele Taastrupgård, er der gode forskellige legepladser. Herudover har vi også efter aftale adgang til Selsmoseskolens gymnastiksal.

 

Vi har en stor pragtfuld legeplads fyldt af træer og buske – vi har en kørebane gemt under træerne og den store beplantning gør at der er gode gemmesteder for børnenes leg. Vi har en stor bålhytte, en god sandkasse, gyngestativ, koldbøttestativ, 2 store legehuse og 2 klatrestativer – et til de større børn og et til de mindre børn. Gode skyggepladser om sommeren, en lille boldbane og en vandkanal bygget af en masse store marksten som giver gode legemuligheder.

 

Om vinteren hvis der kommer sne, går vi ind i Svanen (nabohuset) og benytter husets gode kælkebakke.

 

Overflytning fra vuggestue til børnehave

Når jeres barn skal flyttes fra en af vores vuggestuegrupper til en af vores børnehavegrupper vil det ske automatisk. I får besked ca. en måned forinden af personalet og I vil blive inviteret til en overflytningssamtale, hvor en fra vuggestuen og en fra børnehaven deltager.

 

Skolebørn

I det år jeres barn fylder 6 år, vil det automatisk blive udmeldt pr. 30/6. hvis de skal i kommunal folkeskole og 31/7. for privat skoler. Der er mulighed for at skoleudsætte barnet hvis det skønnes nødvendigt - det taler I med personalet om.

I børnehaven vil der i det sidste halvår inden skolestart være målrettet pædagogiske aktiviteter for skolebørnene, såsom trafik & hvem er jeg! 

 

Forældresamarbejde

Institutionen lægger stor vægt på et godt og konstruktivt forældresamarbejde. Det er vigtigt med det nære dagligt samarbejde, så I kan være trygge ved at aflevere jeres barn i Taastrupvang. Derfor bruger vi megen tid på at tale med jer når I henter og bringer. I er meget velkomne, til at ringe og høre hvordan det går i løbet af dagen og hvis I ellers har brug for en snak ud over den daglige, står vi altid til rådighed.

 

Udover vil I ca. 8 uger efter barnets start i huset blive tilbudt en ”opstartssamtale”, hvor i sammen men personalet skal tale om start og indkøring af barnet. Derudover vi i hele huset en gang årligt forældresamtaler omkring jeres barn. Her taler vi om hverdagen og barnets trivsel & udvikling – forældresamtaler er uden børn.

 

 

Traditioner i Taastrupvang

 

Fødselsdag Er barnets dag. Stuen bliver pyntet op & familien er altid velkomne til at deltage. Det er vigtigt at i aftaler med stuen hvordan I ønsker at fejre fødselsdagen & hvad I vil medbringe (nul sukker) 

  

Fastelavn - Her slår vi katten af tønden, leger fastelavns lege & hygger med fastelavnsboller om eftermiddagen. Børnene må meget gerne komme udklædte.


 

Påsken - Til påske har påskeharen lagt fine æg på legepladsen. Vi klipper, klistre, sår karse & har en fælles påskefrokost i hele huset – med en stor fiskebuffet.

 

Arbejdslørdag på legepladsen - En dejlig dag i løbet af foråret hvor hele familien, børn, forældre, bedsteforældre & personale, maler, hamrer, saver, vasker, planter, spiser, griner & hygger sig med hinanden. Dagen er nødvendig fordi det er den eneste måde, hvorpå vi kan få ordnet vores legeplads, så vi kan boltre os resten af året.

  

Decembermåned & julefest - Decembermåned i Taastrupvang er en stor tradition som byder på gode og hyggelige oplevelse hver dag.

Julefesten er en god eftermiddag for hele familien. Børnene går Lucia, julemanden ”plejer” at komme & vi hygger på stuerne med æbleskiver.