Forældresamarbejde

Forældresamarbejde i Taastrupvang

Alle skal føle sig velkomne i Taastrupvang & vi mener at der er meget vigtigt at alle nye børn & forældre i huset får en god modtagelse når de starter, af hele personalegruppen.

For at få barnets dagligdag til at være en helhed lægger vi i Taastrupvang utrolig meget vægt på et velfungerende samarbejde sammen med jer som forældre.

Det er jeres ”guldklumper” vi skal passe, så vi har brug for jeres informationer, det er jer der ved bedst……..

 

I Taastrupvang mener vi at et godt forældresamarbejde handler om/er: 

 

I fællesskab -

At vi har fælles interesse i at give børnene en tryg og indholdsrig dagligdag.

At vi har en gensidig tillid og åbenhed til hinanden.

At vi er imødekommende over for hinanden.

At vi respekterer hinanden.

At vi skal have respekt for hinandens forskelligheder og roller i dagligdagen.

Forældrene -

At I som forældre har tillid til os og at den er gensidig.

At I har tillid og føler jer trygge ved at aflevere jeres barn til os.

At I som forældre føler det også er ”jeres & børnenes” institution.

At I som forældre skal kunne komme og sige det, der undrer jer i hverdagen.

At I som forældre skal turde tale med os om jeres barns udvikling - også når den er problematisk.

At I som forældre skal være aktive (ex. til arrangementer & ture).

At I som forældrene viser interesse for hverdagen (ex. læser dagbog & ser billeder).

At I som forældre altid sørge for at vi har et telefonnummer hvor vi kan kontakte jer, hvis uheldet skulle være ude………

Personalet -

At vi skal formidle & inddrage jer i jeres børns dagligdag i Taastrupvang.

At vi skal rådgive og vejlede jer i det daglige samarbejde.

At vi skal have indlevelsesevne overfor jer som forældre.

At vi skal være lydhør overfor jeres meninger, men vi kommer nødvendigvis ikke altid til samme synspunkt.

 

Indkøring.

Når jeres barn starter i Taastrupvang er det utrolig vigtigt at både vi og I har afsat god tid af til indkøring.

Indkøringsperioden er meget vigtig hvad enten de starter i vuggestue eller børnehave og det er med henblik på at det bliver en tryg og positiv oplevelse for det enkelte barn.Vi kan ikke understrege nok hvor vigtig det er at jeres barn får en god og tryg indkøring,´ellers har vi erfaringer med at det kan tage dobbelt så lang tid, netop fordi børnene er utrygge og meget kede af det.

Er I som forældre i tvivl om indkøringen, så spørg endelig personalet!

Ofte kan det også være svært som forældre, at skulle ”forlade” sit barn, fordi de skal starte i institution efter den lange orlovsperiode og det kan vi godt forstå………...

I er altid velkomne til at ringe til os for at hører hvordan det går med jeres barn, også selvom det ikke er i indkøringsperioden.

 

Forældresamtaler.

Når jeres barn har været hos os i cirka 3 måneder, aftaler vi en ”opstartssamtale” cirka 15 - 20 minutter, her skal vi tale om hvordan den første tid i Taastrupvang er forløbet og det vil mest naturligt være den voksne der har været primær/indkørt, der deltager.

Vi har individuelle forældresamtaler en gang om året og de ligger om foråret. De varer cirka 30 minutter & der vil altid deltage to medarbejdere som er tilknyttet dit barn.

Her skal I tale om jeres barns dagligdag i huset, jeres barns udvikling & trivsel, hvordan vi synes det går og hvordan i synes det går.

I vil inden samtalen få udleveret en invitation (dagsorden) til samtalen.

 

Når jeres barn skal flytte fra vuggestue til børnehave vil vi i huset sørge for en ”intern” indkøring i dagligdagen, men vi appellerer også til at de ”nye” børnehavebørn får nogle lidt kortere dage den første uge.

 

Vi kan også aftale en overflytningssamtale hvis vi finder det nødvendigt, ellers inviterer børnehaven de nye børn med forældre på besøg, viser dem rundt og fortæller lidt om dagligdagen, skiftetøj, madkasser, regler osv.

 

I Taastrupvang er forældrene altid velkomne til en samtale efter behov!