Områdebestyrelse

Vi har en områdebestyrelse, hvilket betyder at vi har en samlet bestyrelse fra alle områdets institutioner bestående af forældrerepræsentanter, personalerepræsentanter, pædagogiske ledere & områdeleder.

De mødes 4 til 6 gange årligt på skift i de forskellige institutioner.


Udskrift fra: inst.htk.dk - 19. June 2019, kl. 13:10.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.
Artiklens placering: http://taastrupvang.htk.dk/Bestyrelse.aspx