Områdebestyrelse

Vi har en områdebestyrelse, hvilket betyder at vi har en samlet bestyrelse fra alle områdets institutioner bestående af forældrerepræsentanter, personalerepræsentanter, pædagogiske ledere & områdeleder.

De mødes 4 til 6 gange årligt på skift i de forskellige institutioner.